Отличия за преподавателите в ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД

Г-жа Грета Георгиева - преподавател по физика и астрономия, и г-жа Джена Стайкова - преподавател по биология и здравно образование, бяха отличени с грамоти от РУО - Велико Търново за своите постижения в областта на преподаваните от тях учебни дисциплини и за работата си с талантливи ученици в колежа през настоящата учебна година. Поздравяваме г-жа Георгиева и г-жа Стайкова и им пожелаваме още много бъдещи успехи!