Философия на правото

Съдия Станислав Цветков- административен ръководител на Районния съд – гр.Севлиево, изнесе увлекателна онлайн лекция за функциите и същността на наказтелното право. В час по философия учениците  от 10 б клас се запознаха с правата на малолетните и непълнолетните лица и  с механизмите за налагане на наказание.