F.A.Q

Американски Колеж Аркус ®
Предлагат ли се стипендии за ученици?
Има ли Американски Колеж Аркус® лиценз от МОН и към кои международни образователни организации е акредитиран?
Каква е таксата за обучение и какви са сроковете за плащане?
Каква е таксата за приемния изпит?
Кога се провежда приемният изпит?
Какво представлява приемният изпит?
Има ли изпит след завършване на осми клас?
Какви са условията и редът за кандидатстване в Американски Колеж Аркус®?
Какви документи трябва да приложа при кандидатстване?
Какво предлага колежът на учениците и родителите?
Мога ли да кандидатствам в Американски Колеж Аркус® след осми клас?
По какво се различава Американски Колеж Аркус® от останалите училища?
Общежитие
Има ли общежитие за ученици, които не са от Велико Търново?
Каква е базата на общежитието?
Къде се намира общежитието на Американски Колеж Аркус®?
Какви са условията за учебна подготовка в общежитието?
Какъв е редът за настаняване ?
Има ли контрол над децата и вечерен час за прибиране ?
Какви са таксите за ползване на общежитието и сроковете за тяхното плащане?
Какъв е редът за напускане в общежитието ?