Колежът
Постижения
Свободно време

ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо национална и международна IB образователна програма!

Важна информация
График за обучение през месец май

На основание заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД през месец май ще се провежда обучение на учениците по следния график:

-          от 05.05. до 07.05.2021 г. – учениците от VІІІ, Х и ХІ клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от ІХ и ХІІ клас се обучават присъствено;

-          от 10.05. до 14.05.2021 г. - учениците от VІІІ и Х клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас се обучават присъствено;

-          от 17.05. до 28.05.2021 г. - учениците от ІХ клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от VІІІ, Х и ХІ клас се обучават присъствено.

Присъственото обучение ще се осъществява при спазването на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни маски в сградата на колежа, дезинфекция и проверка на здравословното състояние на учениците.


Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

        Уважаеми родители и ученици, във връзка с успешното  приключване на втория учебен срок до края на учебната година ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

Изключение правят  ученици, получили разрешение от началника на РУО за ОРЕС до края на учебната година, и ученици от 12. клас.

Решението е взето от Педагогическия съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД (протокол № 22   /21.04.2021 г.). При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Ученички от 12. клас с отличия по немски език
През месеците ноември 2020 и март 2021 Маргарита Караиванова и Теодора Томова от 12а клас положиха изпит по немски език TestDaF, с кой ...

Великден в Дома за стари хора „Венета Ботева“
С пожелание за пролетно настроение, споделени емоции, здраве и дълголетие доброволците от клуб „Вяра и Любов“ дариха яйца, бои и стике ...

Колежани - първенци в конкурс за рисунка на РЗИ
Възпитаници на ЧПГ „ АК-Аркус“ ЕООД завоюваха първите три места в своята възрастова група в конкрус на РЗИ Велико Търново за ученическ ...

Месец на кариерното ориентиране
От 2018 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД подготвя ученици по специалността „Машини и системи с ЦПУ“, дуално обучение. Обучението им ...

Ивета Иванова от ХІІа клас -  с успех на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ
Ивета Иванова от ХІІа клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД се класира за участие в националния кръг на Олимпиадата по български език и литератур ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов

Уважаеми читатели, искаме да Ви срещнем с Емануил Серафимов - ученик от VІІІв клас, профил “Природни науки” в ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, който тази година се класира на Национа ...

Мария Дръндева

The smell of silence was everywhere. Wafting out from the dusty writing desk, plastered on the peeling paint of the wooden windowsill, oozing out of the holes in the patched rug. Its stench was si ...