MYP програма

Информация за MYP програмата можете да получите от приложените документи: