Международни проекти
The European Job Market
От месец септември 2009г. Американски Колеж Аркус® работи по проект  "The European Job Market" на европейската програма “Коменски&r ...

Триезичен пътеводител за младежи
Европейска програма “ Коменски” Училищно партньорство Коменски Заглавие: “Триезичен пътеводител за младежи” - пътеводите ...

Европейска програма “Младежта в действие”
Европейска програма “ Младежта в действие” Междукултурен младежки обмен Наименование на проекта : WWW. WHAT A WONDERFUL WORLD Инсти ...