Колежът
Постижения
Свободно време

Американски колеж Аркус -  №1 в област Велико Търново с резултатите от ДЗИ по БЕЛ повече от 10 години!

Важна информация
Учебници за новата 2021/2022 учебна година

Уважаеми ученици,

На сайта ни в раздел "Обучение", "Учебници" са публикувани списъци с учебници за 8., 9. и 10. клас, както и помагала за 5. клас. Предстои да бъдат публикувани списъци за 11. и 12. клас след одобрението на проектите за учебници през месеците юли, август.


Прием след завършен VII клас специалност "Машинен техник "

ЧПГ „АК-Аркус““ ЕООД, обявява свободни места за професионално обучение в специалноста „Машинен техник“ – 100% спонсорирано обучение с осигурена работа.


Прием след VІІ клас с резултатите от НВО

ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД обявява прием на ученици след завършен VІІ клас с резултатите от националните външни оценявания. Изискуемият минимум е 58 точки по БЕЛ и математика. За повече информация се обръщайте към административния секретар г-жа Николова на тел. 062 619959.


Целодневни и полудневни занятия с английски език в Американски колеж Аркус

Американски колеж Аркус организира

целодневни и полудневни занятия

с английски език за деца от 8 до 13 години

На модулен принцип от по една седмица

Начало на първа седмица: 05.07.2021г

Начало на последна седмица: 23.08.2021г

Минимален брой курсисти в група  - 5!

За повече информация отворете приложения файл:


Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

        Уважаеми родители и ученици, във връзка с успешното  приключване на втория учебен срок до края на учебната година ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

Изключение правят  ученици, получили разрешение от началника на РУО за ОРЕС до края на учебната година, и ученици от 12. клас.

Решението е взето от Педагогическия съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД (протокол № 22   /21.04.2021 г.). При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Учениците от Хг клас в реална работна среда
На 14 юли 2021 г. приключи производствената практика на учениците от първия випуск на професионалната паралелка „Машинен техник“ - Х & ...

Успешно сертифицирани ученици по програмата Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016
За поредна година ученици от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД  се представиха отлично на сертифик ...

Прокурори и следователи - лектори в часа на класа
Прокурори и следователи от Окръжната  прокуратура – Велико Търново бяха лектори в час на класа в  осмите и деветите класове на ЧПГ ...

Еньовденски интердисциплинарен проект
Под наслова „Няма по-съвършен учител за човека от природата“ премина патронният празник на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Ень ...

Да дарим доброта
  В последната седмица на юни доброволците от клуб “Вяра и Любов“ посетиха възпитаниците на  ЦНСТ Дом №3 - град Велико Търн ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Слово на отличничката на випуск 2021 Ивета Иванова
Ивета Иванова, ХІІа

Здравейте, скъпи съученици, преподаватели, гости, всички хора, уважили днешния специален ден. Истината е, че никога не съм си представяла точно днес точно аз да държа тук реч, имайки предвид, че т ...

Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов

Уважаеми читатели, искаме да Ви срещнем с Емануил Серафимов - ученик от VІІІв клас, профил “Природни науки” в ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, който тази година се класира на Национа ...