Колежът
Постижения
Свободно време

Американски колеж Аркус -  №1 в област Велико Търново с резултатите от ДЗИ по БЕЛ повече от 10 години!

Важна информация
Летни езикови курсове по английски език в Американски колеж Аркус

Лятна езикова подготовка по английски език за деца от 8 до 13 години

На модулен принцип от по една седмица

Начало на първа седмица: 05.07.2021г

Начало на последна седмица: 23.08.2021г

Минимален брой курсисти в група  - 5!

За повече информация отворете приложения файл:


Трето класиране на кандидатите за прием в V клас

Уважаеми кандидати,

Можете да се информирате за резултатите от трето класиране от приложените тук файлове.

При записването присъствието на двамата родители  е задължително. При развод на родителите се представя решението на съда с родителските права. В случай на отсъствие на единия родител е необходимо да се представи пълномощно.

Необходимите документи за записване са следните:

1.    Личните карти на родителите;

2.    Акт за раждане за детето.

Таксата за обучение за първия учебен срок  в размер на 1200 евро или 2347,00 лв. се внася по  банковите сметки на ЧПГ“АК - Аркус“ ЕООД :

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

Срокът за записване е  до 15 юни 2021 г.


Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

        Уважаеми родители и ученици, във връзка с успешното  приключване на втория учебен срок до края на учебната година ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

Изключение правят  ученици, получили разрешение от началника на РУО за ОРЕС до края на учебната година, и ученици от 12. клас.

Решението е взето от Педагогическия съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД (протокол № 22   /21.04.2021 г.). При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Участие в инициатива „Великите български пълководци“
За отличното си представяне в инициатива „Великите български пълководци“, посветена на майските празници, ученици от 9., 10. и&nb ...

 „Събуждащият книги събужда светове“
Ученици от ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД спечелиха първи места в конкурса за есе на тема „Събуждащият книги събужда светове“, органи ...

Един вдъхновяващ час по математика
На 17 май учениците от 9 а клас на  ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД  заедно с техния преподавател по математика г-н Илиян Йорданов предс ...

Открит урок в съдебната зала
За поредна година ученици от 11а клас с преподавателя си по гражданско образование Иваничка Славчева посетиха Административния съд - гр.Велико Тър ...

Виктория Иванова - с отличие в конкурс за военен разказ
Възпитаничката на ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД Виктория Иванова от 9 клас е отличена с грамота за достойно представяне в Националния литературен конкурс ...

Електронен вестник - American College Arcus Digest
Моята формула за успех в областта на природните науки
Емануил Серафимов

Уважаеми читатели, искаме да Ви срещнем с Емануил Серафимов - ученик от VІІІв клас, профил “Природни науки” в ЧПГ “АК-Аркус” ЕООД, който тази година се класира на Национа ...

Мария Дръндева

The smell of silence was everywhere. Wafting out from the dusty writing desk, plastered on the peeling paint of the wooden windowsill, oozing out of the holes in the patched rug. Its stench was si ...