Важна информация
График за обучение през месец май

На основание заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД през месец май ще се провежда обучение на учениците по следния график:

-          от 05.05. до 07.05.2021 г. – учениците от VІІІ, Х и ХІ клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от ІХ и ХІІ клас се обучават присъствено;

-          от 10.05. до 14.05.2021 г. - учениците от VІІІ и Х клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от ІХ, ХІ и ХІІ клас се обучават присъствено;

-          от 17.05. до 28.05.2021 г. - учениците от ІХ клас се обучават от разстояние в електронна среда; учениците от VІІІ, Х и ХІ клас се обучават присъствено.

Присъственото обучение ще се осъществява при спазването на всички противоепидемични мерки – носене на предпазни маски в сградата на колежа, дезинфекция и проверка на здравословното състояние на учениците.


Условия за преминаване от присъствена в онлайн форма на обучение

        Уважаеми родители и ученици, във връзка с успешното  приключване на втория учебен срок до края на учебната година ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД ще изразява положително становище за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) единствено в следните случаи:

  1. Когато ученикът има медицински причини, удостоверени с медицински документ от личния лекар или комисия за периода, за който иска да се освободи от присъствена форма;
  2. Когато ученикът няма наложени санкции за успех и/или дисциплина и изпитателен срок за успех за предходния учебен срок.

При постъпване на заявления за ОРЕС от ученици, неотговарящи на посочените условия, документите ще бъдат изпращани в РУО – Велико Търново, придружени от отрицателно становище на институцията.

Изключение правят  ученици, получили разрешение от началника на РУО за ОРЕС до края на учебната година, и ученици от 12. клас.

Решението е взето от Педагогическия съвет на ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД (протокол № 22   /21.04.2021 г.). При интерс към законовите основания на оповестената процедура, можете да се запознаете със съдържанието на следния документ, изпратен от РУО - В. Търново:


Отзиви за успеха и дисциплината на учениците

Уважаеми родители,

В електронния дневник на ЧПГ "АК-Аркус" ЕООД може да прочетете отзивите за успеха и дисциплината на учениците, публикувани от преподавателите в колежа. При необходимост да се свържете с учителите, може да използвате следните имейл адреси:


Правила при дистанционна форма на обучение

Уважаеми преподаватели, ученици и родители, 

необходимо е да се запознаете с приложените правила:


Банкови сметки

За заплащане на такси за обучение:

Банкови сметки на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД: 

ЛЕВА- IBAN: BG56 STSA 9300 0024 5340 68  BIC: STSABGSF

ЕВРО- IBAN: BG34 STSA 9300 0024 5340 76   BIC: STSABGSF 

 

За заплащане на такси за общежитие:

Банкови сметки на „Американски колеж Аркус“ АД: 

ЛЕВА- IBAN: BG83 STSA 9300 0020 4567 69  BIC: STSABGSF

ЕВРО-IBAN: BG02 STSA 9300 0020 4567 72   BIC: STSABGSF


Събития
Ученички от 12. клас с отличия по немски език
През месеците ноември 2020 и март 2021 Маргарита Караиванова и Теодора Томова от 12а клас положиха изпит по немски език TestDaF, с кой ...

Великден в Дома за стари хора „Венета Ботева“
С пожелание за пролетно настроение, споделени емоции, здраве и дълголетие доброволците от клуб „Вяра и Любов“ дариха яйца, бои и стике ...

Колежани - първенци в конкурс за рисунка на РЗИ
Възпитаници на ЧПГ „ АК-Аркус“ ЕООД завоюваха първите три места в своята възрастова група в конкрус на РЗИ Велико Търново за ученическ ...

Месец на кариерното ориентиране
От 2018 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД подготвя ученици по специалността „Машини и системи с ЦПУ“, дуално обучение. Обучението им ...

Ивета Иванова от ХІІа клас -  с успех на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ
Ивета Иванова от ХІІа клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД се класира за участие в националния кръг на Олимпиадата по български език и литератур ...

Денислав Бончев от ХІІб - класиран за участие в две Национални олимпиади!
Денислав Бончев – ученик от ХІІб клас в ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, за поредна учебна година се класира за участие на националните кръг ...

Емануил Серафимов -  класиран на Националния кръг на Олимпиадата по биология и ЗО
Емануил Серафимов от VIIIв клас, профил „Природни науки“ при ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД, завоюва първо място във втора възрастова ...

Трима класирани ученици на Националната олимпиада по английски език
Сред четиримата класирани от област Велико Търново за участие в националния кръг на Олимпиадата по английски език тази година трима са ученици&nbs ...

Честит 8-ми март!
По традиция по случай 8-ми март представителите на силния пол уважиха своите прекрасни колежки, поднасяйки им уникални букети от лично набрани гор ...

Честита Баба Марта!
Нека здравето и щастието се преплитат като червеното и бялото!  Спазвайки традицията с разнообразие от цветни и красиви мартеници, представи ...