Месец на кариерното ориентиране

От 2018 г. ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД подготвя ученици по специалността „Машини и системи с ЦПУ“, дуално обучение. Обучението им е субсидирано 100% от „Аркус“ АД и „Армако индърстри“ АД, като учениците не заплащат такса за обучение. В Месеца на кариерното ориентиране колежаните от VІІІг и Хг клас като бъдещи машинни техници и инженери подготвиха колаж и есе, чрез които да представят миналото и бъдещето на своята професия.