Прием след ІV клас

От учебната 2021/2022 г. Американски колеж Аркус® разкрива паралелка с профил „Природни науки“, прогимназиален етап с прием след завършен 4-ти клас.

Приемът ще се осъществява чрез полагането на изпит от страна на кандидатите -  общообразователен тест с продължителност 90 минути. Датата на изпита е 15.05.2021 г.

Таксата за обучение е 2400 евро годишно, като 20% от приетите ученици ще се обучават безплатно на базата на резултатите им от приемния изпит.

Периодът на регистрация за участие в приемния изпит е от 19.04. до 13.05.2021 г. Таксата за регистрация и явяване на изпита е 50 лв.

В този раздел предстои да публикуваме информация, свързана с формата на приемния изпит и с процедурата за регистрация на кандидатите.