Спортни дейности
Баскетболен клуб
Клубът дава възможност на учениците за екипна работа и участие в различни състезания и турнири.
 

Участниците развиват спортните си заложби и се учат да живеят здравословно; успешно участват на междуучилищни състезания и турнири.
 

Клуб Туризъм
Учениците участват в походи, спортно ориентиране, туристически атракциони, организиран зимен ски лагер, както и в различни екскурзии в страната и ...