Поредна сертификация от Microsoft за учениците от ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД


За втора поредна година Microsoft сертифицира няколко ученици от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Колежаните успешно взеха своите технически сертификати по програмите Microsoft Office Specialist и Microsoft Technology Associate. Учениците бяха подготвени в рамките на проекта "Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ".
Равносметката от проведените изпити за колежа е:
2 сертификата за Excel 2016, 1 сертификат за Word 2016 и 5 технически сертификата за HTML&CSS.

Дарина Атанасова, Денислав Бончев, Денислав Керчев, Маргарита Стоянова и Мартин Дончев от 10б клас се явиха на изпита HTML&CSS.
Ралица Стойчева от VIIIв клас се яви на изпита Word 2016.
Александър Илиев и Росен Лазаров се явиха на изпита Excel 2016.
Поздравяваме всички ученици за отличните резултати!