Такси за обучение

Такси за обучение 

Таксата за обучение в Американски Колеж Аркус се определя година за година. Родителите на новоприетите ученици подписват петгодишен договор за обучение, съдържащ клауза, гарантираща финансовите параметри, т.е. таксата за обучение би могла да се промени единствено в посока намаляване в случаите, засегнати в раздел "Стипендии и социална политика" .

Таксата за обучение включва:

  1. Обучение на ученика.
  2. Ученическа униформа. виж тук

*Таксата за обучение не включва работните тетрадки по чужд език. Те се закупуват от ученика и остават за негово ползване.

Таксата за новоприетите ученици в националната програма за учебната 2020-2021 година ще бъде 1800 euro. Тя важи за учениците, приети след успешно полагане и класиране на приемния изпит на колежа.

Американски колеж Аркус може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум много добър /4.50/ по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 2300 евро.

Таксата за IB програмата за учебната 2020-2021 година ще бъде, както следва:

- за ученици, които изучават едновременно националната и IB програмата - 4250 euro;

- за ученици, които изучават само IB програмата - 4500 euro.