Випуск 2014
Изпращане на випуск 2014 - 8.05.2014
Изпращане на випуск 2014 - 8.05.2014
Бал на випуск 2014 - 24.05.2014
Бал на випуск 2014 - 24.05.2014
Изпращане на випуск 2014 - 8.05.2014
Изпращане на випуск 2014 - 8.05.2014

Име Университет Компания
Alexander Asenov Stoyanov Varna University of Economics
Anna Dimitrova Markova University of National and World Economy, Sofia
Anna Svetlomirova Slavcheva University of National and World Economy, Sofia
Anna-Maria Milenova Todorova Angel Kanchev University of Ruse
Apostol Aleksandrov Atanasov Dalarna University, Sweden
Dimitar Georgiev Vashkov The University of Edinburgh, UK
Elitsa Krasimirova Petrova Sofia University Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Ertan Ilhan Shakir Medical University of Varna
Gergana Dimitrova Gerasimova Royal Holloway University of London, UK
Ivan Dosev Dimitrov Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Ivan Atanasov Hadzhiev New Bulgarian University
Ivana Petrova Shiderova University of National and World Economy, Sofia
Iveta Trifonova Trifonova Erasmus University Rotterdam (EUR)
Lidia Branimirova Trifonova The University of Sheffield, UK
Mariela Krasimirova Krumova Maastricht University
Marina Plamenova Legkostup University of Sofia
Mehmed Orlinov Mladenov New York University
Mila Dimitrova Nenova Cardiff University, UK
Monica Koleva Damyanova UNSS Sofia
Nikolay Ivanov Ivanov Abertay University
Pavel Ivaylov Petkov Medical University of Varna
Peter Ivanov Kiselov Medical University of Varna
Regina Kalinova Hincheva Sofia University
Tsvetoslav Milenov Markov University of Veliko Tarnovo
Velislav Radoslavov Slavov Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany
Veselina Spasova Georgieva Royal Holloway University of London, UK