Доброволчески клуб "Вяра и любов"

Участниците организират благотворителни кампании в полза на различни институции, правят дарения и набират средства чрез концерти и други дейности.