Посещение на експозиция "Сабите на воеводите"


На 5, 6, и 7.06. учениците от 10 клас посетиха уникалната експозиция на търновския музей „Сабите на войводите“. Видяха оръжията, използвани от героите, дали живота си за извоюването на българската свобода. Сабите на Левски, Ботев, Раковски бяха сред най-забележителните, изложени в музея „Възраждане и Учредително събрание“.