Церемония по дипломирането на випуск 2017


На 17.06.2017 десетият випуск на Американски колеж Аркус получи своите дипломи. Завършващите бяха поздравени от директора Петър Иванов, кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и инж. Банко Банков, член на Борда на настоятелите на "Американски колеж Аркус" АД. Към съучениците си се обърнаха Александра Иванова, първенец на випуск 2017 с успех Отличен (5,98), и Ивайло Георгиев, втори по успех с Отличен (5,97). Церемонията завърши с традиционното хвърляне на шапки под проливния дъжд.