Участие в международна конференция


Иваничка Славчева - преподавател по философски цикъл, взе участие в международна конференция, на която бяха обсъдени стратегии за превенция на насилието сред младежите и защитата на основните човешки права: „Youth Work Against Violent Radicalization”- 28-30.11.2017, Малта.  Конференцията бе част от Европейската образователна програма “Erasumus+” и в нея участваха 120 представители на 25 страни от Европа.