ЧПГ "АК - Аркус" ЕООД - иновативно училище, съчетаващо две образователни програми

С решение на Министерския съвет на Република България от 09.07.2018 г. Частна профилирана гимназия „АК - Аркус“ ЕООД  е включена в списъка на иновативните училища.  През следващата 2018/2019  учебна година в гимназията ще се реализира амбициозният проект да бъдат съчетани в дневната форма на обучение две образователни програми – национална и международна. Завършващите ученици ще имат възможността да придобият две дипломи за средно образование, което е изключително преимущество при кандидатстването им в престижни висши учебни заведения от цял свят.

През учебната 2017/2018 г. колежът получи държавно финансиране и намали своите такси за обучение, което позволи на повече ученици да се възползват от достъпността на качественото частно образование. Това включва и споменатата иновация, която се основава на възможностите, предоставени от Закона за предучилищното и училищното образование в Република България. Екипът на гимназията е мотивиран да продължи да работи за развитието на учебното заведение в съответствие с високите международни стандарти в сферата на образованието.