CodeWeek в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД #ArcusCoding


И тази година в ЧПГ „АК - Аркус“ ЕООД се проведе CodeWeek. В седмицата на програмирането учениците се докоснаха до програмиране чрез Blockly games, Scratch, Code Avengers, FunLearning и Micro:bit устройството. Целта на събитието беше преподавателите да покажат на учениците колко забавно и интересно може да бъде програмирането. Инициативата се осъществи и  благодарение на момичетата от 10а клас – Ивета, Маргарита и Теодора, които през август тази година бяха част от Girls in STEM: Alice envision the future AI Bootcamp на Microsoft. Те ни разказаха и за преживяването си по време на този летен лагер.