Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН


По повод 1-ви декември -  обявен за  Световен ден за борба със СПИН, гост на колежа бе доц. Дияна Димитрова - директор на филиала във В. Търново  към Медицинския  университет,  гр. Варна. Тя представи интересна презентация на тема: “СПИН и полово преносими заболявания“, с която повиши здравната култура и осведоменост на учениците в колежа.