Виктор Баджоров, Симеон Цветков и Мартин Несторов от 9а - с призови места в международния ученически конкурс по експериментална физика


Деветокласниците Виктор Баджоров, Симеон Цветков и Мартин Несторов спечелиха второ и трето място в международния ученически конкурс “Демонстрационни и лабораторни пособия за кабинетите по физика и компютъризиран експеримент за естествени науки и техника” в категорията за демонстрационни пособия и уреди в гимназиален етап. Добре се представи и Бетина Маринова, която получи сертификат за участието си. Конкурсът се проведе за деветнадесета поредна година на 1. юни във Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.  За наградите претендираха представители на училища с традиции в областта на природните науки като Националната природо-математическа гимназия, Софийската математическа гимназия, престижния Италиански лицей в Горна баня, а също и гости от Босна, Херцеговина и Македония.

 

Младите изобретатели работиха върху проектите си под ръководството на своя учител по физика Грета Георгиева в продължение на три месеца, като преминаха през всички етапи на творческия труд – от неуспеха до работещия модел и признанието.  Виктор и Симеон представиха действащ макет на камион със стенд за изпитване на страничната му устойчивост. С негова помощ се показва влиянието на височината на центъра на тежестта върху устойчивостта на автомобила и допълнително може да се използва за лабораторно измерване на моментна и средна скорост на движението. Постановката на Мартин е платноходка, задвижвана от вентилатор, която служи за  демонстриране на Третия закон на Нютон и уравновесяването на силите.  Бетина представи махало на Галилей, с което се показва изпълнението на Закона за запазване на енергията.

 

Организатор на XIX издание на конкурса е Софийският клон на Съюза на физиците в България, със съдействието и спонсорската помощ на Фондация "Теоретична и изчислителна физика и астрофизика" (TCPA Foundation), Американска фондация за България, Мусала софт,,  както и домакините от Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Началото на конкурса е положено през  2001 г. , a oт 2013 година конкурсът е  международен. Тази година учениците демонстрираха както постановки за физични явления, така и уреди с по-приложна  инженерна ориентация. Имаше и такива, които демонстрират как може да се използва компютър във физичния експеримент. Основните критерии на журито бяха уредите да са практически приложими в обучението и да са добре аргументирани от създателите си. Според регламента на конкурса, уредите, изработени от учениците, остават за кабинета по физика на училището и ще се използват в учебния процес.