Закриване на учебната 2018/2019 г.


Церемонията, посветена на края на учебната 2018/2019 г., се проведе в аулата на ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД. Всички ученици с отличен успех бяха наградени с грамоти за своите високи академични резултати. Директорът поздрави също така и колежаните, които не са постигнали отличен успех, но са демонстрирали забележителен прогрес по отношение на нивото на своите знания и умения. Учениците от Ха и Хб клас получиха сертификати, удостоверяващи тяхната отлична подготовка по дигитални компетентности, оценена чрез проведеното Национално външно оценяване през учебната 2018/2019 г. Директорът награди със сертификати и колежаните, представили се достойно на Състезанието по креативно писане на английски език. Специално внимание бе обърнато на учениците, представили ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД на регионалните и националните кръгове на олимпиадите по английски език, физика и астрономия, биология и ЗО, география и икономика.

Стипендията „Анета Караиванова“ бе присъдена на Денислав Бончев от Хб клас, завършващ учебната година с пълен отличен успех и класиран на националните кръгове на две олимпиади – по астрономия и по география и икономика.

За учител на годината бе избрана г-жа Паунка Йорданова – преподавател по математика.