Награждаване на отличниците за първия учебен срок


На 21.02.2020 г. по тържествен начин бяха отличени учениците от ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД за постигнати високи образователни резултати през първия срок на учебната 2019/2020 г. Всички пълни отличници получиха грамоти от директора Петър Иванов.  Той връчи и сертификати  за успешно положен изпит CAE на Денислав Керчев от ХІб клас, Магдалена Томова и Георги Арсов от ХІІб клас.

Със стипендията „Анета Караиванова“ бе наградена ученичката Маргарита Караиванова от ХІа клас, която за седми пореден път завършва с най-висок успех в проценти. През тази учебна година тя стана и лауреат на Националното многоезично състезание с английски и немски език. Поздравления!