Баба Марта


По стар български обичай, свързан с първи март, представители на доброволческия клуб “Вяра и Любов“ закичиха с мартеници своите съученици и преподаватели. С пожеланието за много академични успехи доброволците посрещнаха символично пролетта.

Снимки: Виктория Гърдева