Есенна зелена акция


На 23.10.2020 г. екоклуб „Зелени стражи“ при ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД  проведе акция по почистване района на училището. Изказваме сърдечни благодарности на колежаните, които се включиха с ентусиазъм в мероприятието. Предстоят още подобни дейности съгласно годишния план на клуба.