Такси за обучение

Такси за обучение

 

Таксата за обучение в Американски Колеж Аркус се определя година за година. Родителите на новоприетите ученици подписват петгодишен договор за обучение, съдържащ клауза, гарантираща финансовите параметри, т.е. таксата за обучение би могла да се промени единствено в посока намаляване в случаите, засегнати в раздел "Стипендии и социална политика" .

 

Таксата за обучение включва три компонента:

  1. Обучение на ученика.
  2. Ученическа униформа. виж тук
  3. *Учебници и помагала.

 

*Таксата за обучение не включва работните тетрадки по чужд език. Те се закупуват от ученика и остават за негово ползване.

 

Таксата за националната програма за учебната 2017-2018 година е 2500 euro.

Американски колеж Аркус приема ученици с резултати от тестовете по БЕЛ и математика в края на VІІ клас. Кандидатите трябва да имат успех минимум Много добър (4,50) и по двата предмета. Класирането на тези ученици се извършва след обявяването на резултатите на учениците от приемния изпит на колежа. Таксата за обучение на тези кандидати за учебната 2017-2018 година е 2800 евро.

Таксата за IB програмата за учебната 2017-2018 година е 3500 euro.