Такси за обучение

Такси за обучение 

Таксата за обучение в Американски Колеж Аркус се определя година за година. Родителите на новоприетите ученици подписват петгодишен договор за обучение, съдържащ клауза, гарантираща финансовите параметри, т.е. таксата за обучение би могла да се промени единствено в посока намаляване в случаите, засегнати в раздел "Стипендии и социална политика" .

Таксата за обучение включва три компонента:

  1. Обучение на ученика.
  2. Ученическа униформа. виж тук
  3. *Учебници и помагала.

*Таксата за обучение не включва работните тетрадки по чужд език. Те се закупуват от ученика и остават за негово ползване.

Таксата за новоприетите ученици в националната програма за учебната 2018-2019 година ще бъде 1500 euro. Тя важи за учениците, приети след успешно полагане и класиране на приемния изпит на колежа.

Американски колеж Аркус може да приеме ученици с резултати от външно оценяване след седми клас в случай на незаети места. Кандидатите трябва да имат успех минимум много добър /4.50/ по двата предмета  - БЕЛ и математика. Те заплащат такса за обучение в размер на 2000 евро.

Таксата за IB програмата за учебната 2018-2019 година ще бъде, както следва:

- за ученици, които изучават едновременно националната и IB програмата - 3480 euro;

- за ученици, които изучават само IB програмата - 3700 euro.