The European Job Market

От месец септември 2009г. Американски Колеж Аркус® работи по проект  "The European Job Market" на европейската програма “Коменски”.

Партньори по проекта са следните училища:

Colegiul National Silvania, Залау, Румъния;

Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi, Tarsus, Турция;

Istituto d'Istruzione Superiore "Vanoni", Нардо , Италия;

Colegiul Tehnic “Alesandru Paplu Ilarian”, Залау , Румъния;

I.E.S.  “Martin Rivero”, Ронда, Испания.

В проекта от Американски Колеж Аркус® участват учениците от XII б клас.

Целта на проекта е учениците да научат повече за възможностите, които предлага европейският трудов пазар. Крайният продукт ще бъде наръчник, в който ще бъдат описани начините за търсене на работа, интересни професии, как да се подготвим и да се явим на интервю, какви документи са необходими при кандидатстване за работа. Информацията в наръчника ще бъде на английски език и на езика на всяка от участващите в проекта държави.

До момента бяха проведени три работни срещи, в които от българска страна бяха осъществени 17 мобилности за ученици и 7 за учители.

Първа работна среща:15-22 ноември 2009г. в гр. Залау, Румъния

Втора работна среща: 8-14 февруари 2010г. в гр. Ронда, Испания

Трета работна среща: 2 – 9 май 2010г. в гр. Тарсус, Турция